Category Archives: Početni podaci

Zašto baš blog?

Uobičajen

Dragi učenici, krenimo zajedno u avanturu interaktivnog učenja i saradnje!

    Poželela sam da otvorim novu dimenziju učenja i komunikacije sa svim mojim učenicima, kako sadašnjim, tako i bivšim. I evo mog prvog bloga…

    Na ovaj način želim da razvijem vašu motivaciju za učenje matematike, da doprinesem vašem osposobljavanju za samostalno učenje i pripremim vas za obrazovanje tokom celog života koristeći savremena tehnološka dostignuća. Volela bih da ovo bude početak vašeg, takođe i mog, uključivanja u savremene obrazovne i profesionalne tokove. Read the rest of this entry

Advertisements