Category Archives: Matematika II

Obrazac za rešavanje kvadratne jednačine

Uobičajen

 

Definicija: Jednačina oblika , gde je nepoznata i gde su , i realni brojevi, pri čemu je naziva se kvadratna jednačina po , sa koeficijentima , i .

Leva strana ove jednačine je kvadratni trinom, a sabirci tog kvadratnog trinoma , i se, redom, nazivaju kvadratni, linearni i slobodni član.

 

Definicija: Kvadratne jednačina , je potpuna ako je i , a u suprotnom (ako je bar jedan od koeficijenata ili jednak nuli) kvadratna jednačina je nepotpuna.

  Read the rest of this entry

Advertisements