Obrazac za rešavanje kvadratne jednačine

Uobičajen

 

Definicija: Jednačina oblika , gde je nepoznata i gde su , i realni brojevi, pri čemu je naziva se kvadratna jednačina po , sa koeficijentima , i .

Leva strana ove jednačine je kvadratni trinom, a sabirci tog kvadratnog trinoma , i se, redom, nazivaju kvadratni, linearni i slobodni član.

 

Definicija: Kvadratne jednačina , je potpuna ako je i , a u suprotnom (ako je bar jedan od koeficijenata ili jednak nuli) kvadratna jednačina je nepotpuna.

  Read the rest of this entry

Zašto baš blog?

Uobičajen

Dragi učenici, krenimo zajedno u avanturu interaktivnog učenja i saradnje!

    Poželela sam da otvorim novu dimenziju učenja i komunikacije sa svim mojim učenicima, kako sadašnjim, tako i bivšim. I evo mog prvog bloga…

    Na ovaj način želim da razvijem vašu motivaciju za učenje matematike, da doprinesem vašem osposobljavanju za samostalno učenje i pripremim vas za obrazovanje tokom celog života koristeći savremena tehnološka dostignuća. Volela bih da ovo bude početak vašeg, takođe i mog, uključivanja u savremene obrazovne i profesionalne tokove. Read the rest of this entry